Welke subsidie krijg ik als particulier met elektrisch rijden?

Een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Dit percentage moet een stuk lager uit gaan vallen, willen we de afspraken uit het Klimaatakkoord tijdig realiseren. Daarom is het nodig dat er steeds meer mensen overstappen van benzine auto’s naar elektrische auto’s. De Nederlandse overheid probeert het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren middels het aanbieden van diverse vrijstellingen en subsidies aan EV-rijders. Particulieren hebben recht op andere subsidieregeling dan ondernemers en zakelijke rijders. Ben je benieuwd welke subsidie voor jou als particulier van toepassing is? Hieronder lichten we deze subsidieregeling uit zodat je precies weet waar je recht op hebt!

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Vanaf 1 juli 2020, kun je als particulier gebruik maken van de SEPP. Deze subsidieregeling is ontworpen om de aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto aantrekkelijker te maken en geldt tot 1 juli 2025, mits het budget het toelaat. Er is namelijk jaarlijks maar een beperkt bedrag beschikbaar voor de subsidie. Het jaarbudget van 2021  voor nieuwe elektrische auto’s bedraagt 14.4 miljoen euro en voor gebruikte elektrische auto’s is het jaarbudget 13.5 miljoen euro. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus.

Subsidie op aanschaf / lease nieuwe elektrische auto 

Heb je onlangs als particulier een nieuwe elektrische auto gekocht met een actieradius van minimaal 120 km en een catalogusprijs tussen de €12.000 en €45.000? Dan kom je naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking voor deze subsidie. Dit jaar bedraagt het subsidiebedrag voor de aanschaf / lease van een nieuwe auto € 4000. Echter, het subsidiebudget is voor dit jaar al bereikt, waardoor je geen aanspraak meer kan maken op de aanschafsubsidie in 2021. 

Subsidie op aanschaf / lease gebruikte elektrische auto 

De voorwaarden voor de aanschafsubsidie voor een gebruikte elektrische auto zijn hetzelfde als voor een nieuw: minimaal een actieradius van 120 km en een catalogusprijs tussen de €12.000 en €45.000. Tevens moet de elektrische auto ook gekocht zijn bij een erkend autobedrijf en niet bij een andere particulier. Dit jaar bedraagt het subsidiebedrag voor de aanschaf / lease van een gebruikte elektrische auto €2.000. Op dit moment is er nog een beschikbaar jaarbudget, dus je kunt nog steeds voor dit jaar een aanvraag indienen voor de aanschafsubsidie voor gebruikte elektrische auto’s. 

Voorwaarden voor subsidie

Wil je dus in aanmerking komen voor de subsidieregeling? Dan moet je – samenvattend – aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De auto moet 100% elektrisch zijn
  • De auto is aangeschaft / wordt geleased door een particulier
  • De auto heeft een actieradius van minimaal 120 kilometer
  • De catalogusprijs* van de elektrische auto is minimaal €12.000 euro en maximaal €45.000
  • De auto moet gekocht zijn bij een erkend autobedrijf

*een catalogusprijs van een auto is de officiële nieuwprijs van een auto inclusief btw, bpm en  alle opties voordat het kenteken is afgegeven. 

Subsidiebedragen

De subsidiebedragen kunnen per jaar verschillen. De datum waarop de overeenkomst to lease of koopovereenkomst is ondertekend, is bepalend voor de hoogte van de subsidie. De bedragen zijn als volgt:

Nieuwe elektrische auto Gebruikte elektrische auto
2020

€4.000

€2.000

2021

€4.000

€2.000

2022

€3.700

€2.000

2023

€3.350

€2.000

2024

€2.950

€2.000

2025

€2.550

SEPP aanvragen

Voor dit jaar kun je helaas geen subsidie meer aanvragen voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische auto doordat het budget al bereikt is. Ben je van plan volgend jaar een elektrische auto te kopen? Dan kun je volgend jaar een aanvraag indienen voor de subsidie. Aanvragen moeten binnen 60 dagen na de datum van ondertekening van het koop- of leasecontract zijn ingediend. Je dient je aanvraag in op de website van RVO.